Sunday 28 May 2017
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
  • lilac style
text info goes here
5 akset bearbejdning
Gør det muligt af udføre avanceret fræsebearbejdning kombineret med drejning
Læs mere ...
Revolverhoved 23 værktøjer
Så der kan spares meget tid ved omstilling til et nyt emne, eftersom man ikke længere skal finde, indstille og opmåle nye værktøjer.
Læs mere ...
Flervanget drejebænk
En stor borestang på en separat slæde. Gør det muligt at parkere borestangen og fortsætte bearbejdningen uden at skulle tage borestangen ned.
Læs mere ...
Robot til emnehåndtering
Robotten henter, vender og stabler de færdige emner, samt laver en kontrol måling eller andre mindre opgaver mens det næste emne bearbejdes færdigt.
Læs mere ...

Y-aksefræsning

billede1

Hvor Y aksen er en ægte akse med sin egen servomotor og selv-stændige vanger, så der ikke skal inter-poleres i akserne.

Fræsespindel med ATC

pict3

En god fræsespindel og kraftig Y akse for effektiv drejning og fræsning. Samt en værktøjsveksler med magasin.

Bedste Pris-Ydelse

advert3

Tilbud: Bedste pris på et drejecenter og en masse udstyr og styrings faciliteter: Plus en god kvalitet.

Ét godt køb


tab1Subspindlen giver mulighed for at producere et emne færdigt i en bearbejdning. Subspindlen kan henter det halv færdige emne i hovedspindlen, og færdigbearbejde det i subspindlen, samtidig med at et nyt emnes føres ind i hovedspindlen, helst via en stanglader.

Men en robot er også en mulighed.
For drejecentre med to værktøjsrevolvere, kan der bearbejdes på begge spindler samtidigt, med hvert sit revolverhoved, eller med begge revolverhoveder på den ene spindel for at balancere tiden.

tab2

Når emnet skal automatisk ud af drejecenteret så er en emnefanger den billigst løsning. Men der findes mage forskellige typer med hver sin fordel. Den typiske emnefanger består typisk af en bakke, som vippes in under emnet, således at emnet falder ned i bakken når det stikkes af, og når emnefangeren sviger tilbage i neutral position vippes emnet ud i en bakke eller på et transport bånd. For emner som skal behandles meget forsigtigt, kan vi levere en emnegriber som griber emnet i spindlen og afleverer det meget skånsomt via et transportbånd.

tab3

Målearmen bruges let og sikkert til udmåling af værktøjerne. Der findes forskellige typer. De mest anvendte svinges manuelt ud og ind af operatøren, men nogle er forsynet med en motor så målearmen kan svinges ud automatisk. Hvilket gør det muligt at måle og kompensere værktøjet for slid under produktion og derved forbedre emnenøjagtigheden i en større serieproduktion. En anden funktion er at målearmen kan parkere udslidte værktøjer og kan aktivere reserve værktøjerne, så man undgå nedbrud af produktionen.

tab4

En CNC styret brille kan automatisk centrerer og stabilisere emnet mellem brillens 3 rulle punkter. På billedet til venstre ses en automatisk brille installeret i et CNC drejecenter. Her bevæges brillen på samme vange parti som pinoldokken. X og Z akse slæderne kører på et andet vange parti og kan således passere brillen under bearbejdningen. Brillen vil når den lukkes om emnet, holde det centreret, da den er automatisk selvcentrerende. Afhængigt af typen kan man flytte brillen automatisk via CNC programmet.

Kissing spindle

Kyssende spindler er en meget munter beskrivelse af hvordan subspindlen køre frem mod hovedspindlen med åbne bakker, for så når den er i den korekte position tæt ved hovedspindlen, at lukke sine bakker omkring emnet. Derefter åbner hovedspindlen sine bakker så supspindlen kan returnere til sin oprindelige position og derefter starte bearbejdningen for at færdiggøre emnet. For drejecentre med to værktøjsrevolvere, kan der bearbejdes på begge spindler samtidigt, med hvert sit revolverhoved, eller med begge revolverhoveder på den ene spindel for at balancere tiden.

Roterende værktøj på en drejebænk

Roterende værktøjsholder til at fræs med på en drejebænk, kan fås i mange forskellige variationer og priser.Der findes hurtig skifte systemer som f.eks. VDI holderne, hvor der kun skal bruges en skrue til at fast spænde værktøjsholderen. Der findes værktøjsholdere hvor værktøjet spændes solidt fast, f.eks. med 4 bolte for maximal stabilitet. Så hvad er der mest brug for? hurtig opspænding eller stor stabilitet?Når emner skal bearbejdes med roterende værktøjer så bliver der hurtigt bruge for mange værktøjer, derfor tilbyder maskinproducenterne mange forskellige løsninger hvor man tilbyder så mange værktøjspladser i revloverhovedet som muligt. Eller en løsning hvor drejecenteret leveres med et værktøjsmagasin og en værktøjsveksler.

Styret borestangs slæde

På et drejecenter med to sæt vanger, kan revolverhovedet bearbejde fri i hele emnets længde.Selvom emnet understøttes af en eller flere briller, eller har noget andet udstyr som køre på det andet vange parti.På billedet vises en kraftig borestang som er monteret på en separat slæde. Denne slæde kan sammen kobles med hoved slæden bevægelser, således at borestangen man programmeres og styres til at udføre lige nøjagtig den bearbejdning som der er brug for.

Styret C akse på en drejebænk

Med en styret C akse på en drejebænk, kan spindlen spindlen positioneres nøjagtigt, hvorefter C akse bremserne som vises på billedet låser C aksen fast, så der kan udføres kraftig fræse eller bore operationer med drejecenteret.C aksen kan også bevæges frem og tilbage med en programmeret tilspænding. Således at der kan fræses en kontur og afhængig af maskinens optioner kan der interpoleres mellem flere akser, og derved laves en ægte 3D bearbejdning.Ved C aske fræsning er det vigtigt at C aksen har et moment som er stort nok, så derfor kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at købe et drejecenter hvor C akse har sin egen servomotor og måske et gear for opnåelse af større moment.En sidste ting som er meget vigtig er nøjagtigheden. De fleste producenter levere som standard blot en pulskoder drevet af en tandrem. Hvis man har brug for nøjagtighed så er det vigtigt at bestille...